Små grublerier til eftertanke

Af Nina Presskorn-Thygesen

I mit arbejde med at hjælpe mennesker og arbejdspladser i bedre balance, oplever jeg hvor altafgørende det er, vi alle bliver bedre til at genkende, stå ved og være i vores essenstilstand - agere fra vores essens. 

Når vi genkender og vedkender os vores essenstilstand har vi et sikkert og balanceret ståsted i livet - også selv om livet byder på store udfordringer. At genskabe kontakten til essensen opleves af mange som svært - udfordringerne ligger ikke i essensen – de ligger i vores tankesæt, om de er svært. 

Læs videre

Efter endnu en dag med rare og kloge klienter, må jeg igen konstatere, at det at finde balancen i hverdagen - det at være i balance med sig selv og i livet, er lidt af en kunst. 

Hvordan finder eller opretholder man sin balance - sin tillid til sig selv i en travl hverdag? 

Læs videre

Smerte sætter mange af os ud af spillet - enten helt ud, da arbejdsevnen og overskuddet helt er væk - eller nedsætter vores aktivitetsniveau til et minimum, da der kun er krafter til det mest nødvendige. 

Der sker store landvindinger ift. at forstå hvad smerte egentlig er. En af de større 'opdagelser' i smerteforskningen er, at når vi som patienter, forstår hvad vores smertesystem egentlig er og hvordan det fungerer, så kan smertetilstande ændres. Viden, forståelse og afstessende øvelser for nervesystemet kan markant lindre eller helt få bugt med kroniske smerter, også selv om de har stået på i årevis. 

Læs videre

Vi kender det alle - i nogle perioder mere and andre - og nogle gange så meget, at vi ikke fungerer. Vi har bekymringstanker, tankemylder, katastofetænkning - med deraf ubehag, nervøsitet, stress og måske frygt og angst. 

Tanker styrer, hvordan vi har det. Vi kan opleve bekymringstanker, katastrofetanker og tankemylder, som noget vi ikke kan styre. Det kan vi - vi er bare kommet til at gi' styringen fra os. Få inspiration til generobringen af kontrollen over dine tanker. 

Læs videre

Dette kunne nemt blive et 'fortvivlendes suk' - men jeg ønsker mere, det er et opråb til jer, der (ufrivilligt) sårer - og en kærlig omfavnelse til jer, der bliver ramt. 

Når vi ikke forstår og rummer hinanden og når vi ikke har vigtig viden og indsigt - kan vi gå meget fejl af hinanden. Indre opfattelser, forestillinger og forventninger mødes - og hvis ikke begge parter er åbne og medfølende, så opstår der skader efter et sådan KLASH. 

Læs videre

Hvor meget betyder kontrol for dig i din hverdag? Kender du følelsen af, det ville være dejligt, bare at kunne slippe al ansvar og kontrol? Er det dig, der styrer dit kontrolbehov eller er det kontrol(d)en, der har magten? 

Behovet for kontrol er et grundlæggende mønster - så det kan være en stor udfordring, men også en stor befrielse, at få arbejdet med sin kon-trol(d). 

Læs videre

Min familie og jeg havde her i sommers en meget sørgelig oplevelse. Nogle unge mennesker på krybskyttejagt, skød vores 9 måneder gamle hankat. Det var en grum oplevelse, at miste et meget skattet og kærligt familiemedlem (sådan har vi det med vores dyr – kat eller ej). Samtidig var det en vigtig oplevelse, der igen bevidstgjorde mig om, at det at efterleve sine værdier er essentielt. 

Hvis jeg lod mig drive af mine følelser af raseri, fordømmelse, behov for hævn og straf – af min sorg over dette totalt meningsløse drab, så ville det jo være lige så meningsløst, som de unge menneskers handlinger. 

Læs videre

Hav fokus på alt det, du faktisk kan gøre noget ved - og giv så slip på resten. Let: Næ. Muligt: Ja. Vigtigt: Ja, afgørende. 

For at trække din energi hjem til dig selv, for at kunne være nærværende og i ro, er det afgørende vigtigt at lære, at holde fokus mod det du kan gøre noget ved og give slip på alt det andet. 

Læs videre

Simon Sinek har en simpel, men effektfuld model for, hvordan ledere inspirerer til handling og hvorfor nogle virksomheder sælger bedre end andre. Modellen kalder han den gyldne cirkel - What, How and Why. 

Hvis vi kender vores personlige WHY - hvad der driver os - hvad vi tror på, så kan vi skabe et langt mere meningsfuldt og tilfredsstillende liv. 

Læs videre

Nu har jeg brugt det meste af en formiddag på en opgave jeg – nok lidt naivt – havde regnet med at være færdig med færdig indenfor et par timer!! 

Hvordan virker vores indre drivkraft? Hvordan får jeg aktiveret min indre drivkraft? 

Læs videre

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk