Små grublerier til eftertanke

Af Nina Presskorn-Thygesen

Jeg sidder her på vores stentrappe – vist er det køligt, men solen skinner mellem skyerne, fuglene synger og har travlt i hækken, krukkerne med efterårslyng og asters står farverige – duften af efterår er intens. 

Det er tankevækkende hvor styrende og altafgørende vores optik/perspektiv på det vi oplever, er – og ikke mindst, hvor bevidste vi er på, at vi kan skifte vores perspektiv. Tænk nu hvis vi alle huskede det – at alt er afhængig af det øje der ser/det øre der hører. 

Læs videre

Kender du det – følelsen af afmagt og frustration, når noget der er vigtigt for en selv, ikke modtages sådan af andre, eller en mening man selv har, overhovedet ikke forstås af den anden? 

Vores indre indstilling til andre mennesker og deres budskaber er afgørende for vores relationer og kommunikation. 

Læs videre

Hvad skaber bevægelse? Bevægelse mellem mennesker – i en organisation – i os som levende individer. Det gør følelser! 

Jeg kan til stadighed forundres over, hvor meget vi mennesker bare ’lader stå til’ – lader hverdagens tummerum, arbejdsrutiner, stemninger mellem mennesker i vores liv mm. bare eksistere som livsvilkår. 

Læs videre

”Jeg ønsker at gøre en forskel” hører vi os selv sige – nogle siger det oftere end andre. Og mange af os er nok drevet af stærke intentioner om at gøre en forskel. Oplever vi så, vi gør en reel forskel? 

Vi skal huske, at det at gøre en forskel, er både noget der gælder i det helt nære i hverdagen og i det helt store ved humanitære opgaver mm. 

Læs videre

Glæde er en forunderlig størrelse. På en gang så luftig og let og samtidig så ’uragtig’ og kraftfuld. 

Glæden er vores indre vejviser og vægtstang – vores omdrejningspunkt… Glæden er potentiel i alle disse af livets facetter. 

Læs videre

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk