Små grublerier til eftertanke

Af Nina Presskorn-Thygesen

Vi kender det alle - i nogle perioder mere and andre - og nogle gange så meget, at vi ikke fungerer. Vi har bekymringstanker, tankemylder, katastofetænkning - med deraf ubehag, nervøsitet, stress og måske frygt og angst. 

Tanker styrer, hvordan vi har det. Vi kan opleve bekymringstanker, katastrofetanker og tankemylder, som noget vi ikke kan styre. Det kan vi - vi er bare kommet til at gi' styringen fra os. Få inspiration til generobringen af kontrollen over dine tanker. 

Læs videre

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk