Små grublerier til eftertanke

Af Nina Presskorn-Thygesen

”Jeg ønsker at gøre en forskel” hører vi os selv sige – nogle siger det oftere end andre. Og mange af os er nok drevet af stærke intentioner om at gøre en forskel. Oplever vi så, vi gør en reel forskel? 

Vi skal huske, at det at gøre en forskel, er både noget der gælder i det helt nære i hverdagen og i det helt store ved humanitære opgaver mm. 

Læs videre

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk