Små grublerier til eftertanke

Af Nina Presskorn-Thygesen

Efter endnu en dag med rare og kloge klienter, må jeg igen konstatere, at det at finde balancen i hverdagen - det at være i balance med sig selv og i livet, er lidt af en kunst. 

Hvordan finder eller opretholder man sin balance - sin tillid til sig selv i en travl hverdag? 

Læs videre

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk