Små grublerier til eftertanke

Af Nina Presskorn-Thygesen

Min familie og jeg havde her i sommers en meget sørgelig oplevelse. Nogle unge mennesker på krybskyttejagt, skød vores 9 måneder gamle hankat. Det var en grum oplevelse, at miste et meget skattet og kærligt familiemedlem (sådan har vi det med vores dyr – kat eller ej). Samtidig var det en vigtig oplevelse, der igen bevidstgjorde mig om, at det at efterleve sine værdier er essentielt. 

Hvis jeg lod mig drive af mine følelser af raseri, fordømmelse, behov for hævn og straf – af min sorg over dette totalt meningsløse drab, så ville det jo være lige så meningsløst, som de unge menneskers handlinger. 

Læs videre

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk