Små grublerier til eftertanke

Af Nina Presskorn-Thygesen

Hav fokus på alt det, du faktisk kan gøre noget ved - og giv så slip på resten. Let: Næ. Muligt: Ja. Vigtigt: Ja, afgørende. 

For at trække din energi hjem til dig selv, for at kunne være nærværende og i ro, er det afgørende vigtigt at lære, at holde fokus mod det du kan gøre noget ved og give slip på alt det andet. 

Læs videre

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk