Små grublerier til eftertanke

Af Nina Presskorn-Thygesen

I mit arbejde med at hjælpe mennesker og arbejdspladser i bedre balance, oplever jeg hvor altafgørende det er, vi alle bliver bedre til at genkende, stå ved og være i vores essenstilstand - agere fra vores essens. 

Når vi genkender og vedkender os vores essenstilstand har vi et sikkert og balanceret ståsted i livet - også selv om livet byder på store udfordringer. At genskabe kontakten til essensen opleves af mange som svært - udfordringerne ligger ikke i essensen – de ligger i vores tankesæt, om de er svært. 

Læs videre

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk