Små grublerier til eftertanke

Af Nina Presskorn-Thygesen

Hvad skaber bevægelse? Bevægelse mellem mennesker – i en organisation – i os som levende individer. Det gør følelser! 

Jeg kan til stadighed forundres over, hvor meget vi mennesker bare ’lader stå til’ – lader hverdagens tummerum, arbejdsrutiner, stemninger mellem mennesker i vores liv mm. bare eksistere som livsvilkår. 

Læs videre

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk