Hold fokus & giv slip

Hav fokus på alt det, du faktisk kan gøre noget ved - og giv så slip på resten. Let: Næ. Muligt: Ja. Vigtigt: Ja, afgørende.

I den verden vi lever i dag, med masseinformation om stort og småt og store krav til os selv i både privatlivet og arbejdslivet er det vigtigt, vi lære os selv at skelne.

Hvad kan jeg rent faktisk gøre noget ved og hvad er uden for min rækkevidde - hvad er et vilkår i mit liv eller hvad er noget jeg ikke evner lige nu eller hvad er ikke så vigtigt lige nu?


Hold fokus og giv slip, blog Nina Presskorn-Thygesen, SiSensus

Vi sætter store forventninger op til os selv - vi skal helst performe 100% hele tiden.

Vi vil gerne være gode forældre, super kollega, have sunde levevaner, aktiv fritid, have stor bekendtskabskreds mm. Og vi vil måske også støtte op om dem der har det svært - familie, udsatte i Danmark, flygtninge 3. verden eller andet.

Vi skal samtidig også forholde os til op og ned i den nye finanslov, skolereformen, uro og krige i verden, nye retningslinjer på arbejdspladsen, naboens nye garage...

Nærvær og indre ro kan nemt forsvinde i den slipstrøm af ting at forholde sig til.

Derfor er det afgørende vigtigt, at lære sig at holde fokus på 'det der for mig - lige nu - er noget jeg kan gøre noget ved'.

Jeg skal skelne og sortere i alle de mange forhold jeg suger til mig (indre som ydre). Hvad er vigtigst for mig og mine nære? Hvad har jeg reel indflydelse på og hvad er et givent vilkår jeg ikke kan ændre?

Når jeg har min gang på arbejdspladser, ser jeg ofte at både medarbejdere og ledere bruger meget energi på forhold, som egentlig ikke står til at ændre. I lang tid efter det er konstateret der ikke kan ændres noget - det er et vilkår for deres arbejde. Er noget bestemt fra øverste hold, så accepter det – giv slip og frigiv energien til at find de rigtige veje, med de vilkår der nu er, ellers bruger du din energi på en 'umulig kamp'. Eller strider værdierne og beslutningerne meget mod dine egne værdier – så find et nyt job, hvor du ikke er i det dilemma.

Når jeg coacher oplever jeg ofte, at en del af de udfordringer der er, er fastlåste overbevisninger om ’nogen eller noget i personens liv ’ skal være anderledes – og ikke så sjældent er det noget som personen i virkeligheden ikke har indflydelse på. Når man bliver bevidst om en sådan overbevisning og giver slip på den – så frigives der så meget energi og glæde til at komme videre.

Så for at trække din energi hjem til dig selv, for at kunne være nærværende og i ro, er det afgørende vigtigt at lære, at holde fokus mod det du kan gøre noget ved og give slip på alt det andet.

Let: Næ, for forudsætter jeg nogle gange æder en kamel eller to. Det kræver jeg tør – lytte til hvad der ligger bag et ønske, en modvilje eller andet og at jeg lytter til min indre stemme. Det kræver jeg tør - sige fra, stå fast og gøre noget nyt.

Muligt: Ja, det forudsætter blot vilje og bevidst stillingtagen. Søg allierede, søg sparring og prioriter dig selv og det, der er det vigtigste.

Et kærligt spark fra mig,
Nina

 

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk