Skab bevægelse - du bestemmer

Hvad skaber bevægelse? Bevægelse mellem mennesker – i en organisation – i os som levende individer. Det gør følelser!

For at vi som individer og organisationer trives og vokser, er det essentielt at vi bliver bevæget – at vi bevæger os.

Skab bevægelse - du bestemmer, blog Nina Presskorn-Thygesen

Fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og mere åndeligt. Intet levende kan bestå uden bevægelse.

Og bevægelsen skal helst være dynamisk og afvekslende.

Statisk og ensidigt gentaget arbejde er skadeligt for vores krop, det ved vi alle – og alt der er rigidt og statisk er også skadeligt for resten af os, for vores mentale, følelsesmæssige og åndelige sider – det glemmer vi lidt for ofte.

Jeg kan til stadighed forundres over, hvor meget vi mennesker bare ’lader stå til’ – lader hverdagens tummerum, arbejdsrutiner, stemninger mellem mennesker i vores liv mm. bare eksistere som livsvilkår.

Hvis der mangler bevægelse eller de bevægelser der er, er uhensigtsmæssige, energidræbende, kedelige eller lignende, så er det faktisk så lidt der skal til for at begynde en bevægelse mod noget andet: Ansvar for de følelser der er og ansvar for at aktivere andre følelser der er mere hensigtsmæssige, energiskabende, engagerende mm.

Med fare for at lyde som en kliche: Hvordan vil du gerne have det? – hvad skal du gøre for at begynde en bevægelse hen mod det?

Med fare for at lyde som en jubelidiot: Vil vi ikke gerne have det mere sjovt, være mere glade end vi er? Så hvordan er du medskaber af mere glæde og begejstring i dit liv og i din omverden – af engagerende bevægelse i og omkring dig?

Tænk på hvor meget følelser kan bevæge og tænk så på, hvor meget bare et lille smil, en lille opmuntring, et skørt input osv. kan betyde for dig selv og din omverden.

Hvis vi selv tager ansvar og bevæger os frem mod det vi ønsker, så begynder vi en kædereaktion – sikke et energiflow vi kan få skabt.

Vær med…

Smil og mere smil fra Nina

PS – Med fare for at virke populistisk: Jeg er ikke bange for at bringe mig selv i farezonen som kliche eller jubelidiot, for mod er en herlig følelse at lege med ;)

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk