Why?

Simon Sinek har en simpel, men effektfuld model for, hvordan ledere inspirerer til handling og hvorfor nogle virksomheder sælger bedre end andre. Modellen kalder han den gyldne cirkel - What, How and Why.

Det afgørende er at få svaret på WHY. Hvad er grunden til at nogle virksomheder er bedre til at sælge deres varer? - fordi de forklarer, hvad de tror på - for du handler med dem, der vil det samme som dig. Du følger de ledere, organisationer og medmennesker,  der ønsker det samme som dig. 


Simon Sinek
Simon Sinek, TED Talk 2009:
Start with WHY.

Det er spændende at kigge på hvad vores eget WHY er - hvad er det jeg tror på i livet? - hvad er det, der motivere mig?

Hvis jeg kan svare på disse spørgsmål, så kan jeg langt nemmere få et tilfredsstillende liv. 

Jeg vil bevidst kunne gå efter det jeg vil - for jeg ved, hvorfor jeg vil, det jeg vil - og jeg ved, hvad det vil betyde for mig at gøre det.

Her er mit WHY:

Vi kan hver især gøre en forskel – for bedre balance – stor eller lille. Bedre balance i vores eget liv, på vores arbejdspladser eller hvor vi har vores virke og i samfundet som helhed.

Det er vigtigt, at vi tager det ansvar og støtte hinanden til at kunne tage det ansvar – også selv om det virker som et lille bidrag – alles bidrag er afgørende.

Jeg tror på, at hvis vi alle gør bare lidt bliver det til rigtig meget – det bliver en gennemgribende ændring også strukturelt – i måden vi organiserer os på, i måden vi forstår vækst og balance er hinandens forudsætninger, i værdierne der ligger som fundament for vores samfund, vores samarbejder mennesker imellem, virksomheder imellem, lande imellem.

Jeg tror på, vi kan skabe en bedre verden. Jeg tror på, en verden med plads til alle, der gerne vil være med. Jeg tror på, at alle med lidt støtte kan skabe sig et bedre liv for sig selv og helheden. Jeg tror på, at når du gør noget godt for dig selv gør du også noget godt for helheden – når du tager ansvar for at blive gladere, mere tilfreds, stille oplysende spørgsmål til dig selv og dine opgivelser, så tager du ansvar og er med til at bevæge verden mod et bedre sted at være.

Jeg tror på: Fra tanke/følelse – intention – til konkrete handlinger – det skaber forandringen for dig og i helheden. Jeg har en tro på, at vi kan forandre verden til et bedre sted for mennesker og natur. Vi kan skabe arbejdspladser, der producerer uden at mennesker mistrives, vi kan producere uden at ødelægge den jord vi lever på, vi kan skabe forståelse blandt mennesker ved at forstå vi dybest set ønsker det samme – vi har bag alt mulig religion, politisk uenighed og forskellige behov i virkeligheden de samme mål og har derfor ikke brug for den uenighed der styrer så meget i vores hverdag.

Jeg ønsker, at være med til at gøre vores hverdag mere sammenhængende, afbalanceret og fyldt med overskud, gejst og glæde. Jeg ønsker, at være med til at gøre vores hverdag mere afbalanceret og give den enkelte og organisationer oplevelsen af langt mere sammenhæng, mening, personligt overskud, gejst og glæde.

Hvad er dit WHY?

Hvad er dine bærende værdier i livet?

Med håbet om du er blevet grebet af intensiteten og intentionen - og mærker modet,
Nina

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk