Hvor godt kender du din essens?

I mit arbejde med at hjælpe mennesker og arbejdspladser i bedre balance, oplever jeg hvor altafgørende det er, vi alle bliver bedre til at genkende, stå ved og være i vores essenstilstand - agere fra vores essens.

Hvad er vores essens?

I min opfattelse er vores essens den mest oprindelig del af os selv – det er den del af os, vi er inderst inde og som vi genkender som ’oprigtig og gammel’.

Nogle kalder den kernetilstand, andre sjælen – og andre igen blot ’mig’. Det gamle ordsprog, kært barn har mange navne, har her klart sin berettigelse.

portræt med solsikker

For mig er betegnelsen uden betydning – det er blot et navn. Det væsentligste er, at forstå og erkende betydningen af denne tilstand.

Når vi genkender og vedkender os vores essenstilstand, har vi et sikkert og balanceret ståsted i livet - også selv om livet byder på store udfordringer.

Vi kan navigere og vi kan med ro og sikkerhed agere på måder, vi ved er bedst for alle.

Vi er i storhed – vi er i stand til at elske os selv, vi er i stand til at se det bedste i andre – også når de opfører sig dumt.

Når vi agerer fra vores esses har vi et anker, der hele tiden holder os på rette kurs. Vi kan i både glæde og sorg og i hverdagens jag finde mening og retning.

Essenstilstanden er en værenstilstand – den er der helt naturligt, når vi er i ro og søger den, men faktisk er den der hele tiden. Også når vi ikke lige bevidst søger den.

Du er ikke i tvivl om, når du har kontakt til din essens og du er ikke i tvivl, når du møder mennesker, der er i kontakt med deres essens. Der er, som en af mine klienter udtrykte det så smukt forleden dag: ”Det er som om jeg har en ro og tillid, der fylder mig helt ud, mine tanker er lyse og jeg ser alt klart”. Sådan opleves det også, at se mennesker, der agerer fra deres essens.

Det er så let og alligevel så svært!

Min oplevelse er, at rigtig mange mennesker har mistet kontakten til deres essens – vi lærer ikke gennem vores opvækst, at værne om vores essens – vi lærer måske slet ikke om vores essens.

Men det jeg også oplever er, at når et menneske genfinder kontakten til essensen, så skaber det megen genkendelsesglæde, balance og tillid. OG jeg har erfaring for at ’rejsen hjem’ ofte er nem og behagelig – med guidens og tålmodighed er vejen fri og farbar.

Udfordringerne ligger ikke i essensen – de ligger i vores tankesæt, om de er svært.

Så vælg dig selv til - lær din essens at kende og lev fra den. Det gør livet smukt og nærende.

Kærligst Nina

PS.

Et par forslag til at øve essenskontakt:

  • Gå en tur i naturen – lad din intuition beslutte retningen, hold pauser og sans det du står i (dette er ren næring til din essens og du vil kunne mærke dig selv. Får du tankemylder eller uro i kroppen, så er det blot tegn på du trænger til det. Giv dig tid og vid det er helt naturligt - det er det, der ofte sker i begyndelsen).
  • Lyt til noget smuk musik – får du lyst til at danse så dans, får du lyst til at synge så syng, får du lyst til at sidde med lukkede øje, så følg din indskydelse. Bare vær…
  • Næste gang du mærker et pres (fra din indre uro, fra tid, fra en person, der irriterer dig eller andet), så træk vejret langsomt ind – helt ned i maven – hold indåndingen lidt og lad så luften sive langsomt ud af dig. Ved ny indånding gør du blot det samme – dyb og langsom indånding, hold den lidt og lad luften sive ud af dig. Bliv ved med at trække vejret, accepter du ’holder pause’ og det tager lidt tid (måske bare 1 min.). Genkend oplevelser af ro og afslapning i kroppen – en afslapning der er balance. Mærk roen og ager nu ud fra dette sted i dig selv… Hvad er bedst, at gøre lige nu?
  • Observer hvilke tanker der dominerer, når du ikke er i balance. Er der et mønster? Hvad gør tankerne ved dig? 
  • Observer dine følelser, når du ikke er i balance. Er der et mønster? - Hvad vil du gerne tænke og føle og gøre? Hvad står i vejen?

At få bevidsthed på dine eventuelle stopklodser er et vigtig skridt mod at sætte noget andet i stedet - hvad vil du gerne tænke, føle og gøre?

Har du brug for sparring - så find den rette ven, coach, kursus eller andet.

Tag ansvaret!

HUSK: Øvelse gør mester - god træning :)

bregne

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk