Smerte - skal forstås!

Nyeste smerteforskning viser at kroniske smerter skal forstås.

Smerte sætter mange af os ud af spillet - enten helt ud, da arbejdsevnen og overskuddet helt er væk - eller nedsætter vores aktivitetsniveau til et minimum, da der kun er krafter til det mest nødvendige.

Fysisk smerte er ofte invaliderende - det afskær os fra mange ting i livet, da smerterne 'æder' overskuddet.
Det at have smerter konstant eller ofte begrænser os ofte i fysisk aktiviteter, men også i vores evne til at være i vores relationer. Det kræver overskud at være sammen med andre mennesker.
Så når man lider af kroniske smerter har det store konsekvenser for én selv, men også for familie og venner. Livet ændres for alle.

Smerte sensitivitetOg sådan kunne listen på hvad der påvirkes blive længere og længere - jo, længere man har haft kroniske smerter.

Og jo - naturligvis er det også den anden vej rundt. Krav og forventninger fra omgivelserne spiller ind på den smerteramtes overskud. Og jo, det betyder meget om den smerteramte bliver mødt med forståelse og accept eller om den smerteramte mødes med uforståenhed og manglende accept.

Den nyeste smerteforskning påviser, at når smertepatienter forstår hvad vores smertesystem egentlig er og hvordan det fungerer, så kan smertetilstande ændres. Der sættes ikke spørgsmålstegn ved om den smerte den smerteramte beskriver er rigtig - den oplevede smerte er 'rigtig'. 

Når man så lærer hvad og hvordan vores smertesystem fungerer, kan man reagerer anderledes på sine smerter - og når man træner de reaktioner, ændres smerteoplevelserne over tid.

Det handler om at nedsætte den 'bekymringstilstand' som en smertepatient er i - både helt fysiologisk (i hjerne- og nervesystemet) og psykologisk. 

Altså kære smerteramt og kære pårørende til en smerteramt - den oplevede smerte er reel, men den oplevelse af smerte kan ændres ved at opnå forståelse for smertesystemets komplekse måde, at fungere på og gennem særlige fysiske øvelser, der afstresser nervesystemet.

Viden, forståelse og afstessende øvelser for nervesystemet kan altså markant lindre eller helt få bugt med kroniske smerter, også selv om de har stået på i årevis.

SPRED DEN VIDEN - tak.
Det tager tid, men den tid kommer så meget igen og så meget bedre...

Mange fysioterapeuter og i særdeleshed psykomotoriske terapeuter er super til at hjælpe til en ny begyndelse for kronisk smerteramte. Søg efter dem der har valgt speciale i smerter. 

Mine allerbedste og varmeste hilsner
Nina

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk