Alle disse bekymringer

De kan være meget overvældende og styre hvordan vi har det.

Vi kender det alle - i nogle perioder mere and andre - og nogle gange så meget, at vi ikke fungerer. Vi har bekymringstanker, tankemylder, katastofetænkning - med deraf ubehag, nervøsitet, stress og måske frygt og angst.

Vi oplever, vi ikke kan kontrolere disse tilstande - disse bekymringstanker.

Men det er en oplevelse - faktum er, at vi altid kan give os selv kontrollen tilbage.

Det kan føles, som en umulig opgave - når man er fanget ind i det spind af tanker, der fanger os mere og mere ind - og vi bliver mere og mere urolige, ked af det, bange osv.

SiSensus
Vores hjerne er konstureret til at være bekymret - vi skal holde øje med farer (overlevelse).

Jo mere vi har aktiveret de dele af hjernen, der sætter gang i vores alarmsystemer, jo mere sætter vi vores bevidste og mere logisk tænkende del af hjernen ud (særligt den præfrontale cortex).

Stresshormoner aktiveres fra vores mere primitive del (hippocampus og amygdala mm) af hjernen og der kommer flere og flere reaktioner og handlinger, som er præget af vores bekymringsmode (følelser).

Stærk ubehageligt.

Når du er klikket ind på denne overskrift - "alle disse bekymringer". Er det nok fordi du har flere bekymringer, end du ved er godt for dig.

Der er vej ud af den onde spiral - endda flere veje og det er bare med at tage kaptajn-hatten på og komme i gang. Mytteriet skal slås tilbage - tankerne skal ikke styre - det skal du (du er jo kaptajnen i dit liv).

Første vigtige erkendelse er, at du jo ikke er dine tanker - du har tanker.

Bevis: Knyt begge hænder - i venstre knyttede hånd har du seneste gode oplevelse (en ferie, en middag, en anerkendelse, et smil fra en fremmed på gaden...) og i den højre knyttede hånd har du en af dine bekymringer.

Sid nu og kig på din venstre hånd - tænk på den gode oplevelse, se, mærk, og fortæl høj om oplevelsen.

Kig nu over på højre hånd - se, mærk og fortæl højt om tankerne/følelserne. Skift mellem at kigge på venstre og højre hånd/skift mellem de to tilstande. (Få gerne en anden til at hjælpe dig - så det er dem der guider skiftene)

Og ja - du kunne jo godt skifte mellem de to oplevelser/tanker.

Tilføj nu, at kaffekoppen på bordet også er en oplevelse/tanke.

Og ja, du kunne skifte din opmærksomhed mellem alle tre oplevelser.

Altså du erfarer her, at du selv bestemmer, hvad du giver fokus.

Ja - ja, skeptikeren og dig, der er fanget godt ind i spindelvævet af tanker, tænker nok - "det var svært eller det jo bare lige nu eller..." 

Det kan godt være, det var svært og bekymringstankerne føles stærke, men ved du flytter din opmærksomhed - afkobler du dig den 'magt' disse tanker har, så tager du kontrollen tilbage.

Du styrer, hvad du giver opmærksomhed - hvilken plante vander du? (bekymringstankerne eller alt det andet der også er i verden).

Husk din hjerne er konstueret til disse bekymringer - så når du giver lov, så sætter du et lyntog i gang.

Nu er du ved at bremse lyntoget - det kræver vilje og ihærdighed.

Efter du nu har konstateret, at du faktisk har kontrollen, så er det træning - øve at bryde de mange bekymrings-, tankemylder-, og katastrofetænknings-spor, der er lagt i din hjerne og hormonsystem og i dine psykiske overbevisninger.

Du skal træffe beslutningen om at ville bryde - og finde de metoder til at bryde mønstrene, der tiltaler dig.

Og som nævnt ovenfor - der er flere veje at vælge.

Og ja, når man står og er træt, usikker og overbekymret, er det svært at overskue hvilke veje der er og hvilken du skal vælge.

Fat dog mod - find én/nogle du stoler på og bed dem hjælpe dig med at undersøge mulighederne og/eller find en behandler du har tillid, som kan rådgive dig.

Jeg vil her give dig nogle forslag til metoder/søgeord ("google er min ven"):

- metakognitiv terapi
- hypnoterapeutisk terapi
- naturterapi
- psykomotorisk terapi

Jeg håber håber håber - jeg har indgydt dig håb, mod og lyst til at søge hjælp - du kan komme ud af ubehaget, uroen, nervøsiteten, angsten, presset.

Jeg sender glade og rare tanker til dig,
Nina

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk