Hvordan arbejder jeg?

Nøgleord: Engagement, nærvær, respekt, intuition og humor.

Jeg tror på, at en åben og fleksibel tilgang til både metoder, mennesker og de sammenhænge vi er i, er altafgørende. Jeg lærer hele livet og dermed udvikler jeg også hele tiden min metodetilgang, men den er ALTID bestemt af de mennesker jeg er sammen med og den aktuelle situation.

Min tilstedeværelse - mit nærvær og ægte engagement er mine vigtigste værktøjer.

Jeg benytter med stor respekt og ydmyghed en række metoder i mit arbejde.

Jeg benytter mig naturligvis af alle de mange metoder og værktøjer jeg har gennem mine mangeårige uddannelser som Psykomotorisk terapeut, coach, Hypnoterapeut og Soul Key terapeut.

Metoderne er beskrevet under de respektive faneblade. Her vil jeg fremhæve et par gennemgående værktøjer og metoder:

Intuition: Jeg benytter dels min egen veltrænede intuition, når jeg arbejder, dels støtter jeg klienter og elever til at blive bevidst om deres egne intuitive svar.  

Visualisering og meditation og mindfulness: Hvad enten jeg underviser eller behandler anvender jeg ofte en af de tre teknikker. Der er store nuancer mellem visualisering og meditation og mindfullness selv om alle teknikkerne bygger på samme grundprincip – evnen til bevidst at skifte tilstand. Senest har en gruppe forskere fra Harvard University offentliggjort et studie, der viser at blot 12-15 min. daglig indre ro i form af meditation har en afgørende virkning på hjernen og den øvrige kropskemi. Studier viser, at meditation ikke alene giver ro og afslapning, men også har længerevarende kognitive og psykologiske fordele.

”Naturterapi”: De seneste 30 år har der været forsket i hvordan naturen – grønne omgivelser – får mennesker til at restituere. Der forskes i hvordan vi kan bruge naturen og hvordan vi kan skabe haver/parker, der bedst giver os mulighed for at restituere. Vi kender det alle – ligge i græsset og kigge op på himlen og mærke roen indfinde sig eller sidde med ryggen op ad et træ og bare kigge ud over søen – det har en positiv indflydelse på os. Det kan både forebygge pres og stress og det kan afhjælpe pres og stress. Naturen stiller ingen krav til os og naturen kan nemt spejle ro, væren og naturlig udvikling, som vi alle har i os, men ikke altid kan komme i kontakt med pga. indre uro, tankemylder, bekymringer, spændinger i kroppen mm. Jeg anvender naturen, til at træne nærvær i nuet, kontakt med sin essens/sjæl, åbne sanserne og det at kunne glædes.

Metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi: I nogens verden er jeg i gang med en dødssynd ved at beskrive disse to terapi-retninger under et. De er væsentligt forskellig i teori og praksis. Jeg tillader mig, at beskrive dem under ét her - da begge retninger tager udgangspunkt i vores tanke og den betydning de har for vores trivsel. At lære at forstå vores tankers indflydelse på vores følelser og kropslige tilstand kan være afgørende. At erhverve sig værktøjer til afkobling af tanker (metakogitiv tilgang) og/eller lære at modellere sine tanker og handlinger (kognitiv adfærds terapi) kan være et væsentligt element i mit terapeutisk arbejde.

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk