Psykomotorisk behandling - terapi

Få bedre balance i kroppen og gennem kroppen.

Nogle ubalancer opstår i kroppen pga. forkert brug eller sygdom. Andre ubalancer i kroppen opstår som følge af pres og stress, svære oplevelser og livssituationer.

 Psykomotorisk behandling

Som psykomotorisk terapeut giver jeg manuel kropsbehandling.

I et behandlingsforløb indgår altid flere elementer:

 • en kropsbehandling, der foregår uden på tøjet
 • en behandling, som regulerer spændinger og afbalancerer nervesystemet
 • træning i spændingsbalance (op- og afspænding)
 • arbejde med visualisering
 • instruktion i relevante øvelser
 • samtale om oplevelser, reaktionsmønstre og handlemuligheder.

Behandlingen kan bl.a.:

 • mindske stress
 • nedsætte muskelspændinger
 • hjælpe ift søvnløshed
 • afhjælpe uhensigtsmæssige vejrtrækningsmønstre
 • give langt større velbefindende.

 

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk