Din intuitive stemme

Bliv mere fortrolig med din intuition

Nogle kalder det mavefornemmelsen... Andre kalder det hjertes stemme... Noget taler om vores højere bevidsthed som kommer igennem til os...

Jeg ved, hvad min er - og hvordan den lyder indeni mig.

Og jeg har god erfaring med at lære andre, hvornår det er deres intuitive stemme der taler. Og jeg elsker når det bliver nemmere for mennesker, at lytte til deres intuitive stemme. For de bliver stærkere og gladere, de lyser og tør stole på deres egen autoritet og autensitet.

Det intuitive sprog er for mig også skaberkraften, kreativitet.

Så på denne workshop vil vi lege med hvor har du din opmærksomhed? Stilhed og kreativitet. Vi skal bruge alle sanserne - det er gennem dem vi modtager vores intuitive stemme. 

Vi skal forstå - og lære at lytte hurtigt. Det siges den intuitive stemme overtages af det bevidste sind efter blot 3 sekunder. Så tvivlen er forståelig :D

Jeg ved, du ved og kender din intuitive stemme - måske du blot er i tvivl eller vil styrke din tillid til den. Du vil opdage nye muligheder for at stole mere på dig selv.

Nina Presskorn-Thygesen

SiSensus

Jeg kaldte i tidernes morgen min virksomhed SiSensus:
Si for ja - og Sensus for sans, føle og betydning (latin).

Jeg arbejder netop i rummet af: JA til livets muligheder,
sansning og intuition,
samt forståelsen af den betydning, vi tillægger det oplevede.

Kontaktinformation

SiSensus (CVR.nr 29553394)

v / Nina Presskorn-Thygesen

Tlf .: 24 49 23 01

E-mail: nina@sisensus.dk